آمریکا انجام مذاکرات صلح با طالبان را تایید کرد

رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا تایید کرده است که "تماسهایی مقدماتی" بین مقامات آمریکا و طالبان در افغانستان صورت گرفته است.

آقای گیتس که با یک شبکه تلویزیونی آمریکایی مصاحبه می کرد، گفت که وزارت خارجه آمریکا به اتفاق برخی کشورهای دیگر، تماسهایی با طالبان برقرار کرده اما در عین حال تاکید کرد که به عقیده او ماهها طول خواهد کشید تا پیشرفتی قابل توجه حاصل شود.

حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان دیروز برای نخستین بار تائید کرد که آمریکا با طالبان مذاکره می کند.

او گفت: "مذاکرات صلح با طالبان جریان دارد. نیروهای خارجی و به ویژه ایالات متحده آمریکا این مذاکرات را به پیش می برند."