آماده شدن طرح استیضاح وزیر امور خارجه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح استیضاح علی اکبر صالحی وزیر خارجه در مجلس شورای اسلامی تهیه شده و تاکنون حداقل ۱۵ نماینده آن را امضا کرده اند.

به نوشته این خبرگزاری، احمد توکلی نماینده تهران امروز طرح استیضاح را به امضای نمایندگان رسانده است و علی مطهری و حمید رضا کاتوزیان دیگر نمایندگان تهران، حمید رضا فولادگر نماینده اصفهان و محمد رضا آشتیانی نماینده قم از جمله امضا کنندگان طرح هستند.

این طرح در واکنش به انتصاب محمد شریف ملک زاده به عنوان معاون جدید اداری و مالی وزارت امورخارجه تهیه شده است.

آقای ملک زاده که جایگزین حسین فرحی می شود، پیش از این دبیر شورای عالی ایرانیان و معاون اسفندیار رحیم مشایی در زمان ریاست وی بر سازمان میراث فرهنگی بوده است.

نزدیکی محمد شریف ملک زاده به آقای رحیم مشایی که هواداران رهبر ایران او را سردسته "حرکت انحرافی" می دانند، علت نگرانی جمعی از نمایندگان جناح اکثریت مجلس از انتصاب او در وزارت امورخارجه است.

به نوشته خبرگزاری مهر، نمایندگان مخالف آقای ملک زاده وی را به داشتن "پرونده های زیادی از تخلفات اداری و مالی" در قوه قضاییه متهم می کنند.