'دولت عملا به مردم نشان دهد در انتخابات دخالت نمی کند'

ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائیه به دولت محمود احمدی نژاد توصیه کرد "عملا به مردم نشان دهد در انتخابات هیچ دخالتی نخواهد کرد".

به نوشته خبرآنلاین آقای رئیسی امروز ۲۹ خرداد (۱۹ ژوئن) در توضیح "وظایف قوه قضائیه در پیشگیری از تخلفات سازماندهی شده احتمالی در انتخابات" گفت که دادگستری های کل کشور، به این گونه تخلفات به صورت "خارج از نوبت" رسیدگی خواهند کرد.

این اظهارات در شرایطی مطرح می شود که در هفته های اخیر، عده ای از مقام های حکومتی ایران در مورد احتمال دخالت قوه مجریه در انتخابات مجلس نهم، که هشت ماه دیگر برگزار می شود، هشدار داده اند.

این هشدارها از سه هفته قبل و پس از آن شدت گرفت که رهبر جمهوری اسلامی، با توصیه کردن مسئولان سه قوه به "نگه داشتن احترام انتخابات" گفت: "هیچ کس نباید به هیچ نحوی در انتخابات دخالت کند."