شناسایی ۱۳ مورد وبا در ایران

محمد مهدی گویا،رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت ایران از شناسایی ۱۳ مورد وبا از اول سال جاری در این کشور خبر داد و گفت: هیچکدام از این موارد منجر به همه‌گیری این بیماری نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آقای گویا گفت که همه ۱۳ مورد شناسایی شده، سابقه مسافرت به خارج داشته‌اند و یا مسافرینی بودند که از خارج به کشور وارد شده‌اند و همه موارد شناسایی شده نیز مورد درمان قرار گرفته‌اند.

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت بر مصرف آب آشامیدنی سالم، تاکید کرد و گفت: سلامت آب لوله‌ کشی تضمین شده است و ضروری است هموطنان در مسافرتها آب لوله‌ کشی به همراه ببرند و یا از آب بطری استفاده کنند و در غیراین صورت آب را حتما بجوشانند.

او گفت که مسافران در بیرون شهر و یا در پارکها نیز از آبهای سالم استفاده نمایند.

وبا یک بیماری میکروبی است که علامت عمده آن، اسهال آبکی شديد، همراه با درد خفيف در ناحيه شکم اما بدون خونريزی و دل ‌پيچه و تب است.