سیل در چین ۱۷۰کشته بر جای گذاشت

گزارش ها حاکی است که بیش از دو میلیون نفر تحت تاثیر سیل شدید در شرق چین قرار گرفته اند.

خبرگزاری رسمی شین هوا اعلام کرد باران و سیل ادامه دارد و بخش هایی از استان ژیانگ زیر آب رفته است.

این خبرگزاری همچین گفت که اختلال در کسب و کار و نابودی محصولات کشاورزی، قیمت مواد غذایی را افزایش داده است.

کشاورزان گفته اند که این سیل در ۵ دهه اخیر بی سابقه بوده است.

براساس گزارشها ۱۷۰ نفر کشته شده اند و صدها هزار نفر نیز خانه هایشان را در اثر سیل در شرق و جنوب چین از دست داده اند.