اعتبار مدارک شناسایی اتباع خارجی در ایران یک ساله شد

سید محمد تهوری، مشاور وزیر کشور و مدیر کل امور اتباع مهاجرین خارجی وزارت کشور، اعلام کرد:"مدت اعتبار مدارک شناسایی اتباع خارجی از شش ماه به یک سال افزایش پیدا کرد."

به گزارش ایسنا، آقای تهوری در دیدار با عبدالله عبید سفیر افغانستان گفت که برنامه ریزی های لازم در خصوص پناهندگان و افزایش مدت اعتبار مدارک شناسایی در دست انجام است.

مدیر کل امور اتباع مهاجرین خارجی وزارت کشور همچنین با اشاره به برخی از مشکلات ناشی از حضور اتباع غیر قانونی در ایران تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران از ورود اتباع غیر مجاز جلوگیری خواهد کرد و طرح افزایش روادید و قانونمند کردن رفت و آمد و اقامت اتباع انجام خواهد شد.