چین به 'خبرچین‌ها' اجازه اقامت می‌دهد

پلیس در جنوب چین به کارگران مهاجری که افراد دخیل در شورش های اخیر را معرفی کنند، مجوز اقامت می دهد.

طی سه روز ناآرامی در منطقه صنعتی نزدیک به گوانگ‌ژو، معترضان به سوی پلیس سنگ و بطری پرتاب کردند.

در اطلاعیه رسمی پلیس که در روزنامه محلی منتشر شده، به مهاجران گفته شده که در صورتی که اطلاعاتی از معترضان در اختیار پلیس دهند، به آنها اجازه اقامت و پول نقد پرداخت خواهد شد.

طبق گزارش ها، معترضان، کارگران مهاجر ثبت نشده ای هستند که عمدتا در صنعت پوشاک فعال هستند.