همایش بهبود ایمنی هسته ای آغاز به کار می کند

در پی وقوع فاجعه نشت مواد رادیو اکتیو از نیروگاه هسته ای فوکوشیما در ژاپن که در جریان زمین لرزه و سونامی در آن کشور آسیب دیده بود، آژانس بین المللی انرژی اتمی همایشی را برای بررسی ایمنی تاسیسات هسته ای برگزار کرده است.

این همایش چهار روزه کار خود را از روز دوشنبه، ۲۰ خرداد (۳۰ ژوئن)، در مقر آژانس در وین آغاز می کند و نمایندگان یکصد و پنجاه کشور عضو آژانس نحوه بهبود ایمنی در نیروگاه های هسته ای را بررسی می کنند.

به گفته ناظران، از آنجا که کارشناسان دیدگاه های متفاوتی در این زمینه دارند احتمالا بحث در مورد ایمنی تاسیسات هسته ای پیچیده و طولانی خواهد بود.