بازرس ویژه رییس جمهوری ایران استعفا داد

محمد علی شهیدی رییس دفتر بازرسی ویژه رییس جمهوری ایران استعفا داد.

آقای شهیدی که روحانی است در متن استعفای خود که در سایت شبکه ایران منتشر شده گفته است که به دلیل قصد شرکت در انتخابات استعفا داده است.

بنا بر قانون انتخابات ایران صاحبان برخی مناصب دولتی که می خواهند در انتخابات دور بعدی مجلس ایران شرکت کنند باید تا سوم تیرماه سال جاری از سمت دولتی خود کناره گیری کنند.

گفته می شود محمود احمدی نژاد رییس جمهوری ایران با این استعفا موافقت کرده است.