پزشکان بحرینی 'شکنجه' شده اند

خانواده های بیست پزشک بحرینی که به اتهام شرکت در اعتراضات ضد حکومتی تحت محاکمه هستند، به بی بی سی گفته اند که برای اعترافات دروغین شکنجه شده اند.

همسر یکی از این مظنونین گفت که آنها به مدت سه هفته مجبور شده اند بایستند و در این مدت از خواب محروم بوده اند.

این افراد که روز دوشنبه در دادگاه شرکت کردند متهم هستند که در تظاهرات ماه مارس یک بیمارستان را تحت کنترل خود در آوردند.

در جریان این اعتراضات که به شدت سرکوب شد، صدها نفر دستگیر و زندانی شدند.

روپرت وینگفیلد هیز، خبرنگار بی بی سی در بحرین می گوید این متهمین در دادگاه رنگ پریده و بسیار خسته بنظر می رسیدند.