وزارت امور زیربنایی به وزارت راه و شهرسازی تبدیل شد

نمایندگان مجلس در جلسه روز سه شنبه، ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن)، ایرادات شورای نگهبان به لایحه ایجاد وزارت امور زیربنایی را قبول و برطرف کردند و با حذف وزارت ارتباطات و فناوری از وزارت پیشنهادی امور زیربنایی، نام این وزارتخانه را به راه و شهرسازی تغییر دادند.

این وزارتخانه در اجرای تصمیم دولت در کاهش شمار وزارتخانه ها از ادغام دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی ایجاد شده است.

پیشتر، نمایندگان مجلس با ادغام وزارت ارتباطات و فناوری در وزارتخانه جدید در صدد اصلاح لایحه دولت برآمدند اما این طرح عملی نشده است.

با تصویب لایحه ایجاد وزارت راه و شهرسازی، رئیس جمهوری موظف است وزیر وزارتخانه جدید را جهت اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی کند

در جلسه روز سه شنبه، مذاکرات پیرامون رای اعتماد به وزیر پیشنهادی وزرش و جوانان نیز جریان دارد.