تظاهرات گسترده علیه برنامه ریاضت اقتصادی دولت یونان

در حالیکه دولت یونان با خطر واخواست میلیاردها یورو مطالبات خارجی و استیضاح در مجلس مواجه است، روز سه شنبه، 31 خرداد (21 ژوئن)، هزاران تن از مردم این کشور در اعتراض به برنامه های ریاضت اقتصادی دست به تظاهرات زدند.

تظاهرات اعتراضی در حالی برگزار می شود که کشورهای دیگر عضو حوزه یورو پرداخت مبالغ دیگری برای کمک به یونان را به اجرای برنامه ای حاوی افزایش مالیات ها و کاهش قابل توجه هزینه های دولتی موکول کرده اند.

خبرنگار بی بی سی در آتن گفته است که احتمال دارد دولت جورج پاپاندرئو، نخست وزیر، بتواند رای اعتماد مجلس را به دست آورد اما تصویب لایحه ریاضت اقتصادی که هفته آینده در مجلس مطرح می شود چندان محتمل نیست.