حمید سجادی رای اعتماد نگرفت

نمایندگان مجلس ایران در جلسه علنی روز سه شنبه، ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن)، به حمید سجادی، فرد پیشنهادی محمود احمدی نژاد برای تصدی وزارتخانه جدید ورزش و جوانان، رای اعتماد ندادند.

به گزارش خانه ملت - سایت اطلاع رسانی مجلس - از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در جلسه، ۱۳۷ نماینده به آقای سجادی رای منفی، ۸۷ نماینده رای مثبت و ۲۳ نماینده رای ممتنع دادند.

این سایت در گزارش مربوط به ناکامی آقای سجادی در کسب رای اعتماد مجلس، یادآور شده است که وزارتخانه ورزش و جوانان با تصویب طرح مجلس تاسیس شد اما دولت این مصوبه را با تاخیری یکصد و چهل و پنج روزه به اجرا گذاشت.

سایت خانه ملت در گزارش جلسه روز سه شنبه از برخورد سرد نمایندگان با رئیس جمهوری خبر داده بود.