بررسی 'تخلف' انتخاباتی دولت در مجلس ایران

یک نماینده مجلس ایران گفته است که مجلس تخلف دولت در زمان برگزاری انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ را بررسی می‌کند.

علی بروغنی، نماینده سبزوار به خبرگزاری ایلنا گفت: "بحثی از سوی برخی از نمایندگان در خصوص پرداخت مبلغ ۸۰ هزار تومان توسط دولت به عنوان سود سهام عدالت به ۹ میلیون نفر در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دهم مطرح شده که در کمیسیون اصل نود مجلس در حال بررسی است."

پیش از این، اقدام دولت ایران در پرداخت سهام عدالت در زمان برگزاری انتخابات از طرف مخالفان به عنوان یکی از نشانه های مخدوش کردن انتخابات ریاست جمهوری از سوی برگزار کنندگان آن دانسته شده بود.