نکونام: رای نیاوردن سجادی به دلیل ارتباط با جریان انحرافی بود

محمد ابراهیم نکونام رییس کمیسیون اصل نود مجلس ایران می گوید رای اعتماد نیاوردن حمید سجادی برای وزارت ورزش وامور جوانان به دلیل ارتباطش با جریان انحرافی بوده است.

مجلس ایران در جلسه روز سه شنبه ۳۱ خرداد به آقای سجادی برای احراز پست وزارت ورزش رای اعتماد نداد.

آقای نکونام گفته است "درست است که آقای سجادی سوابق ورزشی زیادی دارد اما ارتباط او با جریان انحرافی تمام سوابق او را تحت تاثیر قرار داد."

به گفته آقای نکونام اگرچه نامه محمود احمدی نژاد رییس جمهوری ایران به مجلس در معرفی آقای سجادی "تاثیر زیادی" در رای نیاوردن آقای سجادی داشته اما "مشخص شدن ارتباط با جریان انحرافی موضوع مهم دیگری بود که از نظر نمایندگان بیش از نامه رییس جمهوری اهمیت داشت."