توضیحات رادان در باره تجاوز در کاشمر و خمینی شهر

احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی می گوید سه متهم پرونده تجاوز در خمینی شهر در هنگام فرار در زاهدان و ایرانشهر دستگیر شده اند.

آقای رادان با اشاره به این که تجاوز گروهی به یک زن در کاشمر، دو ماه پیش اتفاق افتاده گفته است"برخی مواقع موج هایی ایجاد می شود" و "جای سوال است که چرا الان این مساله مطرح می شود."

در دو هفته گذشته و در پی اعتراض مردم خمینی شهر و امام جمعه کاشمر به رسیدگی نشدن به این ماجرا ها، رسانه های ایران به مساله افزایش اخبار تجاوز به زنان در ایران توجه زیادی نشان داده اند.

آقای رادان گفته است همه متهمان پرونده کاشمر دستگیر شده اند.

همچنین آقای رادان گفته است "این که برخی می خواهند اقدامات آن خانواده در داخل باغ را بهانه ای برای ارتکاب جرم آن گروه متجاوز توجیه کنند قابل قبول نیست."

اظهارات جانشین فرمانده نیروی انتظامی پس از آن ابراز شده است که در افکار عمومی ایران این گفته برخی از مقامات قضایی و امامان جمعه مورد انتقاد قرار گرفته که بی حجابی و رعایت نکردن موازین شرعی از سوی زنان عامل بروز این حوادث بوده است.