وزارت کشور: سه میلیون پناهنده در ایران به‌سر می‌برند

محمد تهوری مدیرکل اتباع بیگانه و مهاجرین خارجی ایران می گوید این کشور با حدود سه میلیون نفر پناهنده دارای بیشترین تعداد پناهنده در جهان است.

آقای تهوری در یک نشست خبری که به مناسبت روز جهانی پناهندگان شرکت کرده بود گفت که ۳ درصد پناهندگان در اردوگاه هایی زندگی می کنند که آقای تهوری آن را "مهمان شهر" نامیده است.

به گفته این مقام وزارت کشور "این مهمان شهرها دارای بانک و نانوایی و کارگاه های اقتصادی است."

آقای تهوری گفته است که این تعداد پناهنده شامل پناهندگان مجاز و غیر مجاز است.

بنا بر این گزارش بخشی از مهاجران شامل کسانی است که پس از حمله عراق به کویت به ایران آمده اند.

آقای تهوری همچنین گلایه کرده است که ایران کمترین میزان کمک را از سازمان های جهانی حامی پناهندگان دریافت می کند.