مهاجران اتیوپیایی از یمن خارج شدند

سازمان بین المللی مهاجرت می گوید که هزاران مهاجر اتیوپیایی را که در یمن گرفتار شده بودند از این کشور خارج کرده است.

این سازمان همچنین گفت که پیش از این هم بیش از ۲۰۰ شهروند اتیوپی که بعضی از آنها هدف گلوله ناشی از درگیری جاری در یمن قرار گرفته بودند را از این کشور خارج کرده است.

یمن در ماه های اخیر صحنه اعتراضات مردمی علیه حکومت علی عبدالله صالح بوده است.

مخالفان خواستار برکناری آقای صالح هستند.