کدخدایی: مجلس حق تعویق ادغام وزارتخانه ها را دارد

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، با اشاره به طرح نمایندگان برای تعویق ادغام وزارتخانه ها به مدت دو سال، گفته است که اگر این طرح تصویب شود و "مغایرتی با شرع مقدس نداشته باشد" اجرا می شود و افزوده است که به نظر او، "مجلس اختیار تعویق ادغام وزارتخانه ها در دو سال آینده را دارد."

اختلاف نظر مجلس و دولت در مورد ادغام وزارتخانه ها به یکی از جنبه های اختلاف بین دو قوه تبدیل شده است و در نتیجه، اخیرا برخی از نمایندگان مجلس پیشنهاد کردند که ادغام ها تا دو سال دیگر، یعنی تا پس از خاتمه دوره کنونی ریاست جمهوری، به تعویق افتد.

در مقابل، معاون پارلمانی رئیس جمهوری هشدار داده است که در صورت تصویب چنین طرحی، ادغام وزارتخانه ها هرگز عملی نخواهد شد.

در عین حال، در روزهای اخیر نظرات متفاوتی از سوی نمایندگان مجلس و مقامات دولت در مورد ادغام برخی از وزارتخانه ها انتشار یافته است.

از جمله، روز چهارشنبه به نقل از یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس گزارش شد که ادغام وزارت کار، رفاه و تعاون قطعا عملی می شود در حالیکه وزیر تعاون گفته است که این وزارتخانه ادغام نخواهد شد.