طرح استیضاح وزیر خارجه ایران منتفی شد

روز چهارشنبه، ۱ تیر (۲۲ ژوئن)، یکی از نمایندگان امضاکننده طرح استیضاح علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه، با ارسال نامه ای به هیات رئیسه مجلس اعلام کرد که امضاکنندگان طرح از پیگیری آن منصرف شده اند.

روز گذشته، طرح استیضاح آقای صالحی به دلیل انتصاب محمد شریف ملک زاده به سمت معاون اداری و مالی وزارت امور خارجه تسلیم هیات رئیسه مجلس شد اما ساعاتی بعد، خبر استعفای آقای ملک زاده و انتصاب فرد دیگری به این سمت انتشار یافت.

در نامه انصراف از پیگیری طرح استیضاح آمده است که این طرح "به دلیل نصب فردی فاقد صلاحیت از حلقه انحرافی" انجام شده بود و با تغییر معاون اداری و مالی وزارت خارجه "خطرات آن انتصاب فعلا منتفی به نظر می رسد."

از زمان آشکار شدن اختلاف نظر بین محمود احمدی نژاد و آیت الله علی خامنه ای بر سر برخی انتصابات دولتی، محافظه کاران مخالف رئیس جمهوری از شماری از اطرافیان او با عنوان "جریان انحرافی" نام می برند و آنان را هدف حملات شدید قرار می دهند.