بان کی مون خواستار ورود هیات حقیقت یاب به سوریه شد

بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، در مصاحبه ای با بی بی سی از دولت سوریه خواسته است تا به هیات های حقیقت یاب و سازمان های امدادرسانی بین المللی اجازه ورود و کمک به مردم آن کشور را بدهد.

آقای بان، که بار دیگر به سمت دبیرکلی سازمان ملل انتخاب شده، گفت که در مورد نقض حقوق بشر توسط دولت سوریه به شدت نگران است و این نظر را تکذیب کرد که اختلاف نظر اعضای شورای امنیت در مورد عملیات نظامی در لیبی مانع از واکنش یکپارچه آنها به سرکوب مردم سوریه شده است.

وی گفت که قبل از هر کس، این دولت سوریه است که باید با اتخاذ "تصمیم های شجاعانه و قاطعانه" خواست مردم آن کشور برای آزادی و مبارزه با فساد را برآورده سازد و به این ترتیب. به بحران سیاسی کنونی خاتمه دهد.