احضار کاردار بحرین در تهران به وزارت امور خارجه ایران

کاردار بحرین در تهران به وزارت امور خارجه ایران احضار شده است تا اعتراض دولت ایران به اعمال "محدودیت های غیرقانونی" از سوی دولت بحرین برای برخی از اتباع ایرانی به او ابلاغ شود.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، وزارت امور خارجه ایران از دولت بحرین خواسته است که "حقوق اتباع جمهوری اسلامی ایران در آن کشور محترم شمرده شود."

از زمان آغاز اعتراض های مردمی در بحرین و سرکوب این اعتراضات که واکنش منفی ایران را به دنبال داشت، روابط دو کشور دستخوش تنش های پی در پی بوده است.

به دنبال اختلافات دو کشور بر سر مسائل مربوط به معترضان سرکوب شده بحرین و واکنش ایران که بحرین آن را مداخله در امور داخلی خود توصیف می کند، سفرای دو کشور محل ماموریت خود را به نشانه اعتراض ترک کرده اند.