بهبود حال دو زندانی سیاسی در اوین در ادامه اعتصاب غذای دسته جمعی

وضعیت جسمی دو زندانی سیاسی ایرانی، در زندان اوین تهران که بر اثر اعتصاب غذا، وخیم خوانده شده بود، پس از دریافت کمک های پزشکی، رو به بهبود گزارش شده است.

سایت کلمه، پایگاه خبری نزدیک به مخالفان دولت ایران، خبر داده است که عبدالله مومنی و ابوالفضل قدیانی دو نفر از اعتصاب کنندگان اوین در پی وخامت وضعیت جسمی شان به بهداری زندان منتقل شدند.

بر اساس این گزارش، این دو زندانی سیاسی توسط پزشکان بهداری معاینه شده اند و کمک های پزشکی را دریافت کردند.

وب سایت "کلمه" می گوید که این دو نفر در پنجمین روز اعتصاب غذای خود دچار ضعف شدید جسمی شده بودند.

ابوالفضل قدیانی ۶۵ ساله به بیماری قلبی مبتلا است و به گفته خانواده اش، حتی در مواقع عادی قادر به روزه داری نبوده است.

۱۲ زندانی سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین در اعتراض به درگذشت هدی صابر، زندانی سیاسی ای که در اعتصاب غذا به سر می برد و هاله سحابی، زندانی سیاسی دیگری که در جریان حمله مأموران لباس شخصی به مراسم تدفین پدرش درگذشت، دست به اعتصاب غذای نامحدود زده اند.

اعتصاب غذای این ۱۲ زندانی سیاسی وارد پنجمین روز خود شده است.

بهمن احمدی امویی، حسن اسدی زیدآبادی، مهدی کریمیان اقبال، عماد بهاور، قربان بهزادیان نژاد، محمد داوری، امیرخسرو دلیرثانی، فیض الله عرب سرخی، ابوالفضل قدیانی، محسن امین زاده، محمدرضا مقیسه و عبدالله مومنی، زندانیان اعتصاب کننده هستند.

عمادالدین باقی، دیگر زندانی سیاسی هم پیش از پایان دوران محکومیت اش، همراه این جمع دست به اعتصاب غذا زده بود که دو روز پیش از زندان آزاد شد.