اظهارات مصلحی در مورد ماجرای معاون مستعفی وزارت خارجه

حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات ایران به گفته های برخی از نمایندگان مجلس درباره مخالفت وزارت اطلاعات با تصدی محمد شریف ملک زاده به عنوان معاون در وزارت امور خارجه، پاسخ داده است.

آقای مصلحی در حاشیه جلسه هیات دولت ایران به خبرنگاران گفته است که اگر وزارت اطلاعات مطلب و یا موضوعی داشته باشد خود بیان می‌کند.

برخی از نمایندگان مجلس ایران در جریان مخالفت با معاونت آقای ملک زاده در وزارت امور خارجه، خبر از مخالفت وزارت اطلاعات با انتصاب او داده بودند.

در جریان مخالفت مجلس با انتصاب آقای ملک زاده به عنوان معاون اداری و مالی وزارت امور خارجه، خبرگزاری فارس به نقل از پرویز سروری، نماینده تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی گفته بود که وزارت اطلاعات با انتصاب آقای ملک زاده در معاونت اداری مالی وزارت امور خارجه مخالفت کرده است.

آقای سروری گفته بود که وزارت اطلاعات در این باره نامه ای به وزیر خارجه ارسال کرده است.

در واکنش به این موضوع، وزیر اطلاعات ایران گفته است: "ما اگر استعلامی داشته باشیم بر اساس سئوالی است که از ما شده و جایی رسما اعلام نکرده‌ایم".

در حالی که نمایندگان مجلس طرح استیضاح علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه را به دلیل انتصاب آقای ملک زاده آماده کرده بودند، روز گذشته اعلام شد که آقای صالحی با استعفای معاونش موافقت کرده است.

آقای ملک زاده از چهره های نزدیک به اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر رئیس جمهور است که برخی از منتقدان دولت از او و نزدیکانش با عنوان "جریان انحرافی" یاد می کنند.