سنای آمریکا صلاحیت پترائوس برای سیا را بررسی می کند

کمیته اطلاعاتی مجلس سنای آمریکا روند بررسی صلاحیت ژنرال دیوید پترائوس برای ریاست سازمان اطلاعات مرکزی (سیا) را آغاز کرده است.

ژنرال پترائوس فرمانده نیروهای بین المللی در افغانستان است که از سوی باراک اوباما به جانشینی "لئون پانه تا" برگزیده شده است.

آقای پانه تا، چند روز پیش به اتفاق آرا در سنا به عنوان وزیر دفاع آینده ایالات متحده صلاحیتش تایید شد.

جلسه علنی بررسی صلاحیت ژنرال پترائوس پنجشنبه در کمیته اطلاعاتی سنا آغاز شد.

انتظار می رود که وی بدون هیچ مانعی در این کمیته مورد تایید قرار بگیرد و در نهایت حمایت اکثر سناتورها را جلب کند.