احمدی نژاد: مسئولان آژانس انرژی اتمی 'مشتی عروسک هستند'

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، گفته است که دولت این کشور بیشترین همکاری را با آژانس بین المللی انرژی اتمی داشته اما "باز هم شاهد هستیم که بازی در می آورند و چیزی به نام آژانس درست کرده اند و یک مشت عروسک را آنجا گذاشته اند."

آقای احمدی نژاد قدرت های جهانی را متهم کرد که در صدد جلوگیری از پیشرفت جمهوری اسلامی هستند اما اطمینان داد که دولت او به تلاش خود ادامه می دهد و افزود که هر اقدامی که مانع از ساختن ایران شود، "در جهت دشمن است."

به گزارش خبرگزاری فارس، محمود احمدی نژاد در سخنرانی خود در مراسم راه اندازی بزرگترین طرح فاضلاب خاورمیانه در تهران، اظهار داشت: "امروز ماموریت ما، ساختن ایران است و البته ساختن ایران نه نجات یک ملت، بلکه نجات کل بشریت است."