دادستان تهران: تعیین نرخ دیه به خاطر ملاحظاتی به تعویق افتاد

عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، در مورد موضوع تعیین نرخ دیه برای سال جاری گفته است: "تعیین نرخ دیه از اختیارات رئیس قوه قضاییه است که هر سال اعلام می شود."

آقای دولت آبادی در مصاحبه با رادیو دولتی ایران یادآور شده است که "امسال هم با بررسی های انجام شده، نرخ دیه ۹۰ میلیون تومان اعلام شد ولی به لحاظ برخی ملاحظات که در مطبوعات هم اعلام شد، به تعویق افتاد."

دیه کامل انسان یکصد شتر است و اوایل ماه گذشته، سخنگوی قوه قضاییه گفت که براساس بهای کنونی شتر، معادل پولی دیه در سال جاری ۹۰ میلیون تومان تعیین شده که دو برابر معادل پولی دیه در سال قبل بود.

اعلام این نرخ باعث ابراز نگرانی در این مورد شد که برخی از محکومان ممکن است توانایی پرداخت دیه را نداشته باشند و همچنین شرکت های بیمه برای پرداخت خسارت کشته شدگان حوادث رانندگی با فشار مالی شدید مواجه شوند.

چند روز بعد، رئیس قوه قضاییه تعیین نرخ دیه سال جاری را به بعد موکول کرد اما هنوز این نرخ اعلام نشده است.

دادستان تهران گفته است که قوه قضاییه بعد از تعویق در اعلام نرخ جدید دیه، به بررسی های خود برای تعیین نرخ دیه سال جاری ادامه می دهد.