خیرت ویلدرس از اتهام اظهارات نژادپرستانه علیه مسلمانان تبرئه شد

قضات دادگاهی در آمستردام، هلند، خیرت ویلدرس، رهبر حزب راستگرای "آزادی" را از اتهام اظهارات نژادپرستانه علیه مسلمانان تبرئه کرده اند.

پرونده اتهامی علیه آقای ویلدرس به سخنان او در انتقاد از قرآن و دین اسلام ارتباط دارد که باعث خشم برخی از مسلمانان شده است.

اظهارات خیرت ویلدرس در مورد اسلام و تهیه فیلمی که آموزه های اسلامی را با حملات انتحاری یازدهم سپتامبر مرتبط می داند باعث تظاهرات گسترده در شماری از کشورهای اسلامی شد و به گفته شاکیان این پرونده، به افزایش حملات نژادپرستانه علیه مسلمانان هلند منجر گردید.

آقای ویلدرس اتهام نژادپرستی را رد کرده و گفته است که خصومت او "با اسلام است و نه با مسلمانان" و تاکید داشته است که در ابراز نظر خود پیرامون این دین، از حق آزادی بیان استفاده کرده است.

قضات دادگاه اظهارات او در مورد اسلام را از نوع "اظهار نظرهای رایج سیاسی" دانسته و اتهام تحریک احساسات نژادپرستانه علیه متهم را وارد ندانسته اند.

پرونده اتهامی خیرت ویلدرس در حالی در دادگاه مطرح شده بود که دادستانی هلند از اقامه دعوی علیه او خودداری می کرد و تنها پس از دستور مستقیم دادگاه عالی بود که پیگیری پرونده را پذیرفت هر چند اعلام کرد که خواستار تبرئه متهم خواهد شد.