تاریخ جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی

جهانبخش محبی نیا، از اعضای هیات رئیسه مجلس ایران، گفته است که روز یکشنبه آینده (۵ تیرماه) جلسه بررسی رای اعتماد به علی نیکزاد به عنوان وزیر پیشنهادی وزارتخانه جدید راه و شهرسازی تشکیل می شود.

آقای محبی نیا گفته است که وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی قبلا برنامه خود را ارائه کرده و روز یکشنبه، برای اخذ رای اعتماد در مجلس حاضر خواهد شد اما مشخص نکرده است که آیا محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری نیز برای معرفی آقای نیکزاد در جلسه یکشنبه آینده حضور خواهد داشت یا نه.

روز سه شنبه این هفته، جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی وزارتخانه جدید ورزش و جوانان با حضور آقای احمدی نژاد تشکیل شد اما اکثریت قابل توجهی از نمایندگان از دادن رای اعتماد به وزیر پیشنهادی خودداری کردند.

آقای احمدی نژاد در سخنان خود در جلسه روز سه شنبه گفت که اگر کسانی از رئیس جمهوری "دلخوری دارند" نباید آن را در بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان مداخله دهند.

وزارت راه و شهرسازی در راستای تصمیم دولت در کاهش شمار وزارتخانه ها، و از ادغام وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن و شهرسازی ایجاد شده و تشکیل آن به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده است.

در بررسی پیشنهاد دولت برای تشکیل این وزارتخانه، نمایندگان طرحی را تصویب کردند که طبق آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این دو وزارتخانه ادغام و وزارتخانه جدیدی به نام وزارت امور زیربنایی تشکیل می شد اما شورای نگهبان مصوبه مجلس را تایید نکرد.