لاریجانی: ایران گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل را نمی پذیرد

صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گفته است که "سیاست ما پذیرفتن گزارشگر ویژه حقوق بشر نیست" و آنچه را که تحمیل معیارهای لیبرالی حقوق بشر خوانده، رد کرده است.

آقای لاریجانی در مورد حکومت جمهوری اسلامی گفته "کشور ما به لحاظ دموکراسی نمونه است" و در تایید این نظر خود افزوده است: "کدام کشور را در منطقه سراغ دارید که هر سال یک انتخابات در آن رخ داده باشد."

پیش از این هم به نقل از کمیته حقوق بشر مجلس گزارش شده بود که اعضای این کمیته با ورود گزارشگر ویژه سازمان ملل به منظور بررسی اتهامات نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی مخالفت کرده اند.

کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل تا کنون برای بررسی موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، برمه و کره شمالی گزارشگران ویژه تعیین کرده است.