گزارش هزینه نظامی بریتانیا در لیبی منتشر می شود

روز پنجشنبه، 2 تیر (23 ژوئن)، دولت بریتانیا گزارش هزینه عملیات نظامی این کشور در لیبی را منتشر می کند که گفته می شود تا کنون به بیش از چهارصد میلیون دلار بالغ شده است.

بریتانیا از جمله کشورهایی است که در اجرای قطعنامه مصوب شورای امنیت سازمان ملل برای حفاظت از غیرنظامیان لیبی در برابر حکومت آن کشور، در عملیات نظامی علیه نیروهای وفادار به معمر قذافی سهم عمده ای را ایفا می کند.

گزارش هزینه مشارکت در عملیات نظامی در لیبی پس از آن منتشر می شود که به نقل از برخی منابع نظامی گزارش شد که با توجه به ادامه جنگ در افغانستان، در صورتیکه عملیات در لیبی بیش از شش ماه به طول انجامد، فشار زیادی را بر منابع انسانی و تجهیزات ارتش بریتانیا وارد خواهد کرد.

در عین حال، نخست وزیر بریتانیا گفته است که رئیس ستاد مشترک ارتش به او اطمینان داده است که نیروهای این کشور می توانند در صورت لزوم در عملیات بلند مدت در لیبی مشارکت داشته باشند.