نماینده ایران نایب رئیس مجمع عمومی سازمان ملل شد

در انتخابات هیات رئیسه دوره آتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، عبدالعزیز الناصر، نماینده قطر، به عنوان رئیس مجمع عمومی، و محمد خزاعی، نماینده ایران، به عنوان یکی از بیست و یک نایب رئیس مجمع انتخاب شده اند.

شصت و ششمین دوره مجمع عمومی در ماه سپتامبر (شهریور) سال جاری گشایش می یابد و دوره خدمت هیات رئیسه مجمع یک سال است و اعضای آن به صورت نوبتی و برحسب سهمیه بندی جغرافیایی انتخاب می شوند.

در سال ۱۹۵۰ (۱۳۲۹) نصرالله انتظام، نماینده ایران در سازمان ملل، به ریاست سالانه مجمع عمومی انتخاب شد.

مجمع عمومی، که نمایندگان یکصد و نود و دو کشور عضو سازمان ملل در آن حضور دارند، علاوه بر بررسی و صدور مصوبه هایی در مورد مسائل مختلف، دبیرکل سازمان ملل را نیز بر اساس توصیه شورای امنیت منصوب و اعضای غیردایم شورای امنیت را برحسب سهمیه بندی جغرافیایی انتخاب می کند.

از جمله مصوبه های دوره کنونی مجمع عمومی، که از شهریورماه سال گذشته آغاز شد، قطعنامه ابراز نگرانی شدید در مورد وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران و درخواست از دولت این کشور برای احترام به تعهدات آن در قبال معاهدات بین المللی راجع به رعایت حقوق بشر بوده است.