شماری از نمایندگان مجلس افغانستان متهم به تقلب انتخاباتی شدند

دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات انتخابات پارلمانی افغانستان، دهها نفر از اعضای کنونی مجلس نمایندگان را به تقلب در انتخابات متهم کرده و حق عضویت آنها در مجلس را سلب کرده است.

صدیق الله حقیق، رئیس این دادگاه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که آرای تمامی ولایات افغانستان از نو شمرده شده و براساس آن، در نتیجه انتخابات پارلمانی و در فهرست برندگان این انتخابات تغییر پدید آمده است.

انتخابات پارلمانی در افغانستان سپتامبر سال گذشته میلادی برگزار شده است.