نخست وزیر کویت رای اعتماد گرفت

نخست وزیر کویت امروز بر سر روابط دولتش با ایران استیضاح شد اما مجلس سرانجام به او رأی اعتماد داد.

نمایندگان جناح مخالف، شیخ ناصر آل صباح، نخست وزیر را متهم کردند که در سیاست خارجی اش، به ایران بیش از دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس اولویت می دهد اما شیخ ناصر این اتهام را رد کرد.

در جلسه استیضاح که صبح امروز در مجلس کویت برگزار شد، نمایندگان پس از شنیدن نظرات موافق و مخالف و دفاعیات شیخ ناصر آل صباح، سرانجام به ۲۵ رأی موافق در برابر ده مخالف به او رأی اعتماد دادند، رأی شش نماینده هم ممتنع بود.