هشدار مصلحی درباره 'فعالیت تروریستی مجدد' مجاهدین خلق

حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات ایران خطاب به "مسئولان کشور" نسبت به "فعالیت مجدد تروریستی سازمان مجاهدین خلق "هشدار" داده است.

آقای مصلحی گفته است که به عنوان مسئول دستگاه امنیتی اطلاعاتی کشور به مسئولان هشدار می دهم که باید "مراقب اطراف خود به طور جد باشند."