ابراز نگرانی از وضعیت جسمی احمد زید آبادی

خانواده احمدی زیدآبادی، روزنامه نگار زندانی در زندان رجایی شهر در گوهردشت کرج، پس از آخرین ملاقات با او و مشاهده کاهش وزن شدیدش، نسبت به وضعیت جسمی آقای زیدآبادی، ابزار نگرانی کرده اند.

به گزارش وب سایتهای خبری نزدیک به مخالفان دولت، نزدیکان آقای زیدآبادی گفته اند که از سه هفته پیش تاکنون، به نظر می رسد که او حداقل ده کیلو لاغر شده و "این جای نگرانی بسیاری" دارد.

احمد زیدآبادی روزنامه نگار زندانی از خرداد سال ٨٨ بازداشت شده و از آن روز تاکنون حتی برای یک روز هم به مرخصی نیامده است.