صدها پناهجوی سوری در حال فرار به سوی ترکیه اند

به گفته شاهدان محلی صدها پناهجوی سوری برای فرار از تهاجم نیروهای ارتش سوریه در حال حرکت به سوی مرز ترکیه هستند.

بنا بر گزارش‌ها، تانک‌ها و تک‌تیراندازهای ارتش سوریه وارد روستای خربت الجوز، محل استقرار اردوگاه‌های موقت اسکان پناهجویان شده‌اند.