'افزایش قیمت بلیت اتوبوس خلاف مصوبات است'

مرتضی تمدن، استاندار تهران با انتقاد از افزایش کرایه اتوبوس ها در شهر تهران گفت: براساس تقاضای شورای شهر مقرر شد، کرایه های اتوبوس، مترو و تاکسی به "طور متوسط به ۲۵ تومان افزایش پیدا کند اما براساس گزارش های واصله و اعزام بازرسان در سطح تهران در برخی خطوط اتوبوسرانی کرایه ها تا ۱۱۰ تومان افزایش یافته است."

این درحالی است که به گفته آقای تمدن، پس از تصمیم شورای شهر برای افزایش قیمت ها باید این قیمت پیشنهادی به فرمانداری تهران ارسال می شد که هنوز این اتفاق نیفتاده است.

به گزارش ایسنا، استاندار تهران افزایش فعلی قیمت اتوبوس را خلاف مصوبات اعلام کرد و گفت "طبعا اتوبوسرانی باید به دلیل عدم نظارت و کنترل و اجحاف حقوق مردم پاسخگو باشد."

آقای تمدن همچنین ااضافه کرد که نرخ کرایه های تاکسی و مترو به زودی اعلام می شود.