تحریم فرماندهان پاسداران ایران به خاطر کمک به 'سرکوب در سوریه'

اتحادیه اروپا سه تن از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران ایران را به دلیل "تامین تجهیزات و پشتیبانی از رژیم سوریه در سرکوب اعتراضات مردم این کشور" مشمول تحریم قرار داده است.

روزنامه رسمی اتحادیه اروپا از سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، و حسین طائب، معاون اطلاعات سپاه، به عنوان نظامیان ایرانی مشمول تحریم نام برده است.

علاوه بر این سه نظامی ایرانی، یک شرکت ساختمانی، یک موسسه سرمایه گذاری و دو شرکت دیگر سوری نیز به اتهام کمک مالی به سرکوب مردم سوریه به فهرست تحریم های اتحادیه اروپا علیه سوریه افزوده شده اند.