'مخالفان قذافی با فعالان زیرزمینی در پایتخت تماس دارند'

رهبران مخالفان معمر قذافی، رهبر لیبی، گفته اند که یک شبکه زیرزمینی از فعالان مخالف حکومت را در ترابلس، پایتخت، تشکیل داده اند و با آن در تماس روزانه اند.

مخالفان می کوشیند به خصوص با افسران ارتش و پلیس که ممکن است مایل به پیوستن به مخالفان باشند ارتباط برقرار کنند با این هدف که در صورت نزدیک شدن نیروهای مخالف به پایتخت، از خونریزی جلوگیری شود.