هواپیماهای ناشناس به مقر پیکارجویان سومالی حمله کردند

یکی از اردوگاه های گروه اسلامگرای الشباب در شهر کیسمایو در جنوب سومالی هدف بمباران هوایی قرار گرفته است که به گفته سخنگوی این گروه، به زخمی شدن چند تن از اعضای الشباب منجر شده هر چند برخی منابع خبری، از کشته شدن پانزده پیکارجو در این عملیات خبر داده اند.

معلوم نیست هواپیماهای مهاجم به کدام کشوری تعلق داشته اند اما سخنگوی الشباب گفته است که این حمله توسط هواپیماهای آمریکایی و فرانسه به اجرا گذاشته شده است.

الشباب، که گفته می شود با شبکه القاعده ارتباط دارد، درگیر جنگ با نیروهای دولت انتقالی سومالی است و ظاهرا اردوگاهی که هدف حمله قرار گرفته محل استقرار پیکارجویانی است که از خارج برای پیوستن به این گروه به سومالی می آیند.