آمانو دعوت سفر به ایران را بررسی می‌کند

رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی تایید کرد که از او برای سفر به ایران دعوت به عمل آمده است، اما افزود که تنها در صورتی این دعوت را می پذیرد که امیدی به حل اختلافات عمده موجود بر سر برنامه اتمی ایران وجود داشته باشد.

یوکیو آمانو که از سوی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران برای سفر به این کشور دعوت شده، گفت که سفر به ایران را در "زمان مناسبش" مورد ملاحظه قرار خواهد داد، اما مشروط به آنکه "نتیجه ای ملموس و سازنده" حاصل شود.

کشورهای غربی ایران را به تلاش برای ساخت بمب اتمی متهم می کنند، اما ایران همواره تاکید داشته که برنامه های اتمی اش صرفا اهدافی صلح آمیز دارد.