قوه قضائیه ایران: گزارشگر ویژه با فتنه همراه است

قوه قضائیه ایران می گوید که با حضور گزارشگر ویژه حقوق بشر در این کشور مخالف است، چون او را با "فتنه" همراه می داند.

به گفته ابراهیم رئیسی، معاون اول قوۀ قضائیه ایران، هدف از اعزام این گزارشگر به ایران این است که "با هدایت ضد انقلاب در ایران جنجال درست کند". پیشتر رئیس قوه قضائیه گفته بود که ایران با سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر همکاری می کند ولی سیاستش پذیرش گزارشگر نیست.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هفته گذشته احمد شهید، وزیر امور خارجه پیشین مالدیو را به عنوان گزارشگر ویژه برای ایران معرفی کرد.