مادران آمریکایی‌های زندانی در ایران دوباره اعتصاب غذا می‌کنند

مادران دو شهروند آمریکایی که در ایران زندانی هستند گفته اند که در اعتراض به ادامه بازداشت فرزندانشان، دوباره اعتصاب غذا می کنند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، مادران جاش فتال و شین باوئر گفته اند که از فردا، شنبه به مدت شش روز اعتصاب غذا خواهند کرد.

سه شهروند آمریکایی نزدیک به دو سال پیش هنگام کوهنوردی در مرز ایران و عراق بازداشت شدند٬ که یکی از آنها به نام سارا شورد، بعداً به قید وثیقه آزاد شد و به آمریکا بازگشت.