محمد خاتمی زندانیان سیاسی را به شکستن اعتصاب غذا فرا خواند

محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، از شماری از زندانیان سیاسی که دست به اعتصاب غذا زده اند خواسته است که اعتصاب خود را بشکنند.

تعدادی از زندانیان سیاسی - عقیدتی محبوس در اوین و زندان رجایی شهر کرج در اعتراض به مرگ هاله سحابی و هدی صابر، از فعالان ملی مذهبی، اعتصاب غذای اعتراضی و نامحدودی را آغاز کردند.

به گزارش وب سایت کلمه، محمد خاتمی خطاب به این زندانیان گفته است: "انتظار همه این است که به تقاضای دوستان، سریعا این اعتصاب شکسته شود. آنچه مهم و فوری است حفظ سلامتی شما و بازگشتتان به زندگی عادی است امیدوارم این تقاضا مورد اجابت قرار گیرد."

او می افزاید: "از سوی دیگر اگر صدای ما به مسئولان می رسد از آنان می خواهیم که یکبار هم که شده است از طریق مذاکره با معترضان به حل مسائل بپردازند."