ازدواج همجنسگرایان در نیویورک قانونی می شود

مجلس سنای ایالتی نیویورک طرح قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان را تصویب کرد. مجلس نمایندگان این ایالت پیشتر با این طرح موافقت کرده بود.

این مصوبه پس از آنکه توسط اندرو کومو، فرماندار نیویورک امضا شود در ظرف ۳۰ روز به اجرا گذاشته خواهد شد.

به این ترتیب، ایالت نیویورک ششمین و بزرگ ترین ایالت آمریکاست که ازدواج همجنسگرایان را به رسمیت می شناسد.

جمهوریخواهان سنای نیویورک را کنترل می کنند.

این طرح با ۳۳ رای موافق در برابر ۲۹ رای مخالف تصویب شد.

فعالان حقوق همجنسگرایان معتقدند که اقدام سنای ایالتی نیویورک می تواند به قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان در سایر ایالت های آمریکا کمک کند.