احکام حبس دو دانشجو در ایران صادر شد

تارا سپهری‌فر، دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شریف٬ به ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

در رای صادر شده در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیرعباسی٬ خانم سپهری‌فر به اتهام "تبانی و اجتماع علیه امنیت کشور" به ۵ سال حبس٬ به اتهام "فعالیت تبلیغی علیه نظام" به یک سال حبس و به اتهام "اختلال در نظم عمومی" به یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.

علاوه بر این دادستانی تهران وثیقه‌ای که برای آزادی وی در اسفند ۸۸ سپرده شده بود را نیز ضبط کرده است.

همزمان محسن برزگر دبیر فرهنگی سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و دانشجوی فعلی این دانشگاه که در روز ۲۵ بهمن ۸۹ پس از خروج از دانشگاه نوشیروانی بازداشت شده بود، از سوی دادگاه انقلاب شهرستان بابل به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و توهین به رهبری به دو سال حبس تعزیری محکوم شده است.