افزایش تلفات انفجار انتحاری ولایت لوگر

مقام‌های افغانستان می گویند حداقل سی نفر در یک انفجار انتحاری در شرق این کشور کشته شده اند.

انفجار مواد منفجره پنهان شده در خودرویی در نزدیکی بیمارستانی در ولایت لوگر در جنوب شرقی کابل باعث کشته شدن ۳۰ نفر و زخمی شدن بیش از ۴۵ نفر شده است.

برخی گزارش ها حاکی از آن است که تمامی قربانیان این انفجار، بیماران بیمارستان، قوم و خویش آنها و کارکنان بیمارستان بودند.