یکی دیگر از نزدیکان مشایی بازداشت شد

خبرگزاری فارس گزارش داده که علیرضا مقیمی مدیر عامل منطقه آزاد ارس که از نزدیکان اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد و حمید بقایی، معاون اجرایی ریاست جمهوری به شمار می آید، بازداشت شده است.

مالک اژدر رئیس دادگستری آذربایجان شرقی گفته که آقای مقیمی توسط مجتمع قضایی کارمندان دولت بازداشت شده است.

به گفته رئیس دادگستری آذربایجان شرقی، اتهام آقای مقیمی مالی بوده است.

در چند روز گذشته محمد شریف ملک زاده، دبیر شورای عالی ایرانیان خارج از کشور و علی اصغر پرهیزکار، مدیر عامل منطقه آزاد اروند نیز دستگیر شدند که آنها نیز از نزدیکان اسفندیار رحیم مشائی هستند.

اتهامات این افراد نیز مالی و ارتباط با "جریان انحرافی" اعلام شده است.

تعدادی از رسانه ها و چهره های اصولگرای منتقد دولت از عنوان "جریان انحرافی" برای اشاره به اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر و مشاور محمود احمدی نژاد و نزدیکان او استفاده می کنند.