محسن امین‌زاده از زندان اوین به سی‌سی‌یو منتقل شد

محسن امین زاده، زندانی سیاسی که در زندان اوین اعتصاب غذا کرده بود، به بخش سی‌سی‌یو بیمارستان مدرس تهران منتقل شده است.

مهناز اصغرزاده، همسر آقای امین زاده به بی بی سی فارسی گفت که صبح امروز فردی ناشناس در تماسی تلفنی موضوع را به او اطلاع داده است.

خانم اصغرزاده گفت که در پی این تماس تلفنی به بیمارستان مدرس مراجعه کرده و آقای امین زاده را در بخش سی سی یو مشاهده کرده است، اما مأموران اجازه نزدیک شدن او به آقای امین زاده را نداده اند.

پرستاران بیمارستان به خانم اصغرزاده گفته اند که حال آقای امین زاده رو به بهبودی است.

به گفته خانم اصغرزاده، آقای امین زاده از قبل به ناراحتی کلیه و فشار خون بالا مبتلا بوده است.